Programma's

Bestuur en dienstverlening

Dit programma bestaat uit de volgende thema's:

  • Publiekszaken
  • Bestuur
  • Openbare Orde en Veiligheid

Beoogde maatschappelijke effecten

Voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen zijn we vaak de meest nabije overheid. Zowel
letterlijk, waar het gaat om de leefomgeving, als figuurlijk, waar het gaat om benaderbaarheid en
uitvoering van beleid dat direct de levens van onze inwoners raakt.
Zo mogen onze inwoners erop vertrouwen, dat hulp tijdig wordt geboden, dat lantaarnpalen het
doen, dat vuilnis wordt opgehaald, dat verkiezingen betrouwbaar zijn en dat er wordt gehandhaafd.
Voor zowel de inwoners, ondernemers en verenigingen willen we dat de dienstverlening goed is.
Tegelijk verwachten onze inwoners méér: zij verwachten goede en betrouwbare dienstverlening.
Inwoners willen meedenken en de ruimte hebben om mee te doen, maar ook gehoord en gezien
worden. Ook hebben onze inwoners verwachtingen waar het gaat om de manier waarop we onze
diensten leveren. Dienstverlening betreft namelijk ook wat we leveren (inhoud en kwaliteit), hoe en
binnen welk termijn we het leveren (proces), maar ook hoe we communiceren.
Belangrijk uitgangspunt is dat informatie en dienstverlening voor iedereen begrijpelijk, toegankelijk
en inclusief zijn ingericht, zodat iedereen zoveel mogelijk zelfstandig mee kan doen! Hierbij houden
we rekening met het feit dat inwoners aan de ene kant meer ruimte willen in de vorm van meer
zelfregie, maar aan de andere kant ook vragen om bescherming en ondersteuning.
Een klein percentage van onze inwoners loopt vast in de digitalisering of verdwaalt in de complexiteit van de wet- en regelgeving van de overheid, maar ook daarbuiten. Belangrijk is dat deze inwoners niet uit het zicht verdwijnen.

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
  • Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten (VZHG);
  • Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM);

Voor een toelichting, zie 3.6 Paragraaf verbonden partijen.

6.065.973

8,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26