Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Met de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt inzicht gegeven in de mate waarin de gemeente in staat is om (grote) risico’s of samenloop van risico’s op kan vangen.

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bestaat uit drie onderdelen:
1. Een berekening van de beschikbare middelen om risico's op te vangen, de zogenaamde
  
beschikbare weerstandscapaciteit.
2. Een inventarisatie van de financiële risico's die de gemeente loopt, de zogenaamde benodigde
   weerstandscapaciteit
.
3. Een beeld van de financiële positie van de gemeente, weergegeven aan de hand van een       
   verzameling ratio's.

Mede naar aanleiding van opmerkingen van de accountant en de informatie-avond van de raad is de meer aandacht besteed aan de inventarisatie van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit. Bij de risico-inventarisatie moet aangetekend worden dat dit een doorlopend proces is waarbij onzekerheid een kernbegrip is; het gaat om inschattingen van situaties die zich mogelijk in de toekomst kunnen gaan voordoen. Naast een indicatie van de financiële omvang van die risico’s en de mogelijkheden van de gemeente om die op te vangen is de inventarisatie ook van belang voor het versterken van het risico bewustzijn van de organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26