Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Uitwerking voorgeschreven indeling lijst Paragraaf Verbonden partijen op grond van artikel 15 BBV:

1. Gemeenschappelijke regelingen,
2. Vennootschappen en coöperaties,
3. Stichtingen en verenigingen en

4. Overige verbonden partijen.

Als gemeente werken we in de uitvoering van onze taken samen met andere partijen, zoals gemeenschappelijke regelingen, bedrijven, stichtingen, verenigingen etc. Op de programma's laten we zien welke verbonden partijen op een programma actief zijn en wat de maatschappelijke doelstellingen van de samenwerking zijn. In de paragraaf verbonden partijen laten we in een totaaloverzicht zien met welke partijen we samenwerken.

Per verbonden partij laten we zien:
a. de rechtsvorm, de doelstelling en een antwoord op de vraag hoe het openbaar belang gediend wordt;
b. het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft;
c. de omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij;
d. het verwachte financiële resultaat van de verbonden partij;
e. de eventuele risico’s van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente.

Ad. 1 

 • Holland Rijnland 
 • ODWH 
 • RDOG 
 • Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden (VRHM) 
 • SVHW 

Ad. 2 

 • Cyclus N.V. 
 • Alliander N.V. 
 • Oasen N.V. 
 • BNG Bank N.V. 

Ad. 3 

 • VNG 
 • Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten 

Ad.4 

 • Regiotaxi Holland Rijnland 
 • Centrum Regeling Gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop (Rijnvicus) 

 

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26