Home

Financiële begroting

In het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) is bepaald dat in de financiële begroting aandacht wordt besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Voor een groot deel zijn deze kosten opgenomen in de exploitatie.
Naast het salaris ontvangen de medewerkers van de gemeente Nieuwkoop een individueel keuzebudget (IKB). Dit keuzebudget bedraagt 17,05% van het salaris en de salaristoelagen. Het IKB wordt maandelijks opgebouwd. Medewerkers kunnen zelf beslissen over de inzet van het IKB. Het IKB moet in het jaar van opbouw ook opgenomen zijn.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26