Home

Financiële begroting

Prognose balans per 31-12

2022

2023

2024

2025

Debet

Vaste activa

105.092

114.325

119.890

127.578

Voorraden

4.310

3.187

3.953

4.729

Overige vlottende activa

9.813

9.813

9.813

9.813

Totaal

119.215

127.325

133.656

142.120

Credit

Eigen vermogen

52.480

54.459

52.456

51.456

Voorzieningen

20.256

20.930

21.269

21.460

Overig lang vreemd vermogen

37.142

35.214

33.287

31.434

Vlottende schuld

2.816

10.201

20.123

31.249

Overlopende passiva

6.521

6.521

6.521

6.521

Totaal

119.215

127.325

133.656

142.120

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26