Home

Financiële begroting

Structurele toevoegingen reserves

Programma

2022

2023

2024

2025

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-

-

-

-

2

Ruimtelijk beheer

-

-

-

-

3

Sociaal domein

-

-

-

-

4

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Saldo

-

-

-

-

Structurele onttrekkingen reserves

Programma

2022

2023

2024

2025

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-

-

-

-

2

Ruimtelijk beheer

-67

-67

-67

-67

3

Sociaal domein

-240

-201

-201

-201

4

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-12

-12

-12

-12

6

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Saldo

-319

-281

-281

-281

Toelichting

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

N.V.T.

Programma 2 Ruimtelijk beheer

De structurele onttrekking van € 67.000 heeft betrekking op de kapitaallasten van de reserve Rotonde Ter Aar (€ 55.000) en Papeneiland (€ 13.000).

Programma 3 Sociaal domein

De structurele onttrekking van € 240.000 aan de reserve Dekking kapitaallasten dient ter dekking van de kapitaallasten voor Buytewech Oost gebouw, Antonius School Noorden, Kunstgrasveld De Dulen, Peuterspeelzaal ’t Rakkertje en Museum Ter Aar.

Programma 4 Bestuur en dienstverlening

N.V.T.

Programma 5 Bedrijfsvoering

De structurele onttrekking van € 12.000 per jaar heeft betrekking op de kosten voor klimaatbeheersing. van het gemeentehuis in Nieuwveen. Deze wordt onttrokken aan de reserve huisvesting gemeente.

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

N.V.T.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26