Home

Financiële begroting

Lasten

Rekening

Begroting

Raming

Programma

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Ruimtelijke ontwikkeling

38.882

24.964

15.908

45.958

4.134

3.719

2

Ruimtelijk beheer

14.077

14.431

14.752

14.201

14.311

14.373

3

Sociaal domein

28.733

30.076

30.697

30.806

30.060

29.243

4

Bestuur en dienstverlening

5.937

7.056

6.423

5.941

5.936

5.936

5

Bedrijfsvoering

9.618

9.051

9.369

8.869

9.277

9.918

6

Algemene dekkingsmiddelen

936

695

876

828

948

891

Saldo van lasten

98.183

86.273

78.025

106.603

64.666

64.080

1

Ruimtelijke ontwikkeling

2.315

769

108

3.796

9

-272

2

Ruimtelijk beheer

7.644

650

631

554

402

385

3

Sociaal domein

336

-

960

-

105

211

4

Bestuur en dienstverlening

910

-40

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

99

-

-

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

375

500

-

-

-

-

Totaal stortingen reserves

11.679

1.879

1.699

4.350

516

324

Totaal lasten

109.864

88.152

79.723

110.952

65.182

64.404

Baten

Rekening

Begroting

Raming

Programma

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-38.394

-22.304

-13.253

-47.635

-2.208

-1.941

2

Ruimtelijk beheer

-8.280

-7.955

-8.167

-8.135

-8.135

-8.135

3

Sociaal domein

-8.466

-6.187

-5.966

-5.972

-5.948

-5.732

4

Bestuur en dienstverlening

-370

-316

-314

-314

-314

-314

5

Bedrijfsvoering

-317

-218

-212

-212

-212

-212

6

Algemene dekkingsmiddelen

-44.237

-46.844

-48.186

-47.065

-46.579

-46.749

Saldo van baten

-100.064

-83.824

-76.098

-109.333

-63.396

-63.083

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-2.243

-1.296

-1.101

-577

-564

-136

2

Ruimtelijk beheer

-7.095

-686

-655

-99

-97

-95

3

Sociaal domein

-975

-1.176

-1.275

-1.668

-799

-206

4

Bestuur en dienstverlening

-178

-750

-363

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-222

-203

-216

-12

-12

-12

6

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-960

-

-250

-900

Totaal onttrekkingen reserves

-10.713

-4.111

-4.570

-2.356

-1.722

-1.349

Totaal baten

-110.777

-87.934

-80.669

-111.689

-65.118

-64.432

Saldo

Rekening

Begroting

Raming

Programma

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Ruimtelijke ontwikkeling

488

2.660

2.654

-1.677

1.926

1.779

2

Ruimtelijk beheer

5.798

6.476

6.585

6.066

6.176

6.238

3

Sociaal domein

20.267

23.889

24.730

24.835

24.113

23.511

4

Bestuur en dienstverlening

5.568

6.740

6.109

5.627

5.622

5.622

5

Bedrijfsvoering

9.301

8.833

9.157

8.657

9.066

9.706

6

Algemene dekkingsmiddelen

-43.300

-46.149

-47.311

-46.236

-45.631

-45.857

Saldo van lasten en baten

-1.878

2.449

1.924

-2.728

1.272

999

1

Ruimtelijke ontwikkeling

71

-527

-994

3.218

-556

-408

2

Ruimtelijk beheer

549

-37

-23

455

305

290

3

Sociaal domein

-639

-1.176

-315

-1.668

-694

4

4

Bestuur en dienstverlening

732

-790

-363

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-123

-203

-216

-12

-12

-12

6

Algemene dekkingsmiddelen

375

500

-960

-

-250

-900

Totaal mutaties reserves

965

-2.233

-2.871

1.993

-1.207

-1.026

Geraamd resultaat

-914

216

-946

-735

64

-27

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26