Programma's

Algemene dekkingsmiddelen

Dit programma bevat het thema:

  • Algemene dekkingsmiddelen

Beoogde maatschappelijke effecten
Een groot deel van onze activiteiten wordt bekostigd (gedekt) uit Algemene Dekkingsmiddelen. Dat zijn middelen die we binnenkrijgen van het Rijk, de belastingbetaler of uit andere bronnen, zonder dat daaraan een specifiek bestedingsdoel is verbonden. Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de algemene uitkering, drie gemeentelijke belastingsoorten (OZB, precario en forensen) en de opbrengsten uit dividend.

Het programma Algemene Dekkingsmiddelen kent drie belangrijke hoofddoelstellingen. Deze worden verder toegelicht in 2.6.1.

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Oasen NV, Alliander NV, BNG Bank NV;
  • Gemeenschappelijke regeling Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW).

Voor een toelichting, zie 3.6 Paragraaf verbonden partijen.

875.642

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26