Home

Financiële begroting

Incidentele lasten

Programma

2022

2023

2024

2025

1

Ruimtelijke ontwikkeling

11.809

42.555

1.042

929

2

Ruimtelijk beheer

330

-

-

-

-3

Sociaal domein

95

448

289

266

4

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Saldo

12.234

43.003

1.331

1.195

Incidentele baten

Programma

2022

2023

2024

2025

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-11.779

-46.570

-916

-929

2

Ruimtelijk beheer

-

-

-

-

3

Sociaal domein

-

-

-

-

4

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Saldo

-11.779

-46.570

-916

-929

Incidentele toevoegingen aan reserves

Programma

2022

2023

2024

2025

1

Ruimtelijke ontwikkeling

108

3.796

9

-272

2

Ruimtelijk beheer

631

554

402

385

3

Sociaal domein

960

-

105

211

4

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Saldo

1.699

4.350

516

324

Incidentele onttrekkingen aan reserves

Programma

2022

2023

2024

2025

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-782

-577

-564

-136

2

Ruimtelijk beheer

-432

-32

-30

-30

3

Sociaal domein

-173

-1.467

-598

-5

4

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

-960

-

-250

-900

Saldo

-2.347

-2.076

-1.443

-1.071

2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo

-218

-205

591

564

Begrotingssaldo incidenteel

-193

-1.294

-512

-480

Begrotingssaldo structureel

-25

1.089

1.103

1.044

De provincie heeft eind augustus een document verspreid waarin wordt aangegeven hoe de provincie in de rol van toezichthouder omgaat met de begrippen incidentele en structurele baten en lasten. Dat wijkt af van hoe die begrippen in het dagelijks gebruik worden gehanteerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26